Đầu tư thông minh vì tương lai bền vững cho Việt Nam. (Nguồn ảnh: World Bank Group)

“Việt Nam cần tăng cường hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách lồng ghép đầu tư chiến lược hướng tới một tương lai ít phát thải khí carbon vào quá trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách của mình trong những năm tới.”

Đây là thông điệp của Báo cáo “Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa công bố ngày hôm nay, 21/5.

Báo cáo Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu cũng kêu gọi cần tiến hành xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể để đẩy mạnh nỗ lực đảm bảo một tương lai thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Báo cáo còn mô phỏng những hành động trong ngắn hạn để tăng cường hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam cần được lồng ghép thành nội dung của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm sắp tới và các năm tiếp theo.

Báo cáo này cũng đề xuất những sáng kiến trong ngắn hạn và dài hạn để tiếp tục lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào các chính sách, quy trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách của Việt Nam, và để xác định các khoản đầu tư và hoạt động ưu tiên nhằm tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu của đất nước.

Đặc biệt, báo cáo đưa ra các sáng kiến tập trung vào những hành động trước mắt để xác định các ưu tiên chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và chu trình lập kế hoạch; dự toán ngân sách và tài chính cũng như cách thức để xây dựng chính sách tốt hơn, tăng cường thể chế và phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ những hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và đầu tư cụ thể.

Biểu đồ Báo cáo “Rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu”. (Nguồn ảnh: World Bank Group)

Tại buổi lễ công bố, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định, lồng ghép biến đổi khí hậu vào ngân sách sẽ nâng cao khả năng thích ứng của Việt Nam đối với những tác động của tình trạng khí hậu ấm lên trên toàn cầu.

Báo cáo này cũng giúp các cộng đồng ít bị tổn thương hơn, và giải quyết những thách thức về phát thải trong khi Việt Nam tiến bước trên hành trình tiến tới một tương lai xanh hơn, thích ứng tốt hơn.

Bà Victoria Kwakwa cũng nhấn mạnh: "Các phương án được đề xuất trong báo cáo này, nếu được thực hiện, sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này bằng cách tiếp tục đưa chương trình biến đổi khí hậu vào hệ thống lập kế hoạch và dự toán ngân sách của Chính phủ.”

Trong khi đó, bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia của UNDP tại Việt Nam cũng cho biết, hiện nay các chính phủ trên thế giới đang ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách cải thiện hệ thống dự toán ngân sách và lập kế hoạch, và nâng cao chất lượng chi tiêu công của mình.

Với cách làm trên, "báo cáo này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của đất nước sang một nền kinh tế ít phát thải khí carbon, và giúp Chính phủ đưa ra những quyết định có lợi cho những người dễ bị tổn thương nhất đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu,” bà Louise Chamberlain tin tưởng./.