Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên sông Mã đang dao động ở mức đỉnh, sông Bưởi và hạ lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang lên.

Lúc 16 giờ ngày 7/9, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân là 11,39m (trên báo động hai 0,39m); sông Mã tại Cẩm Thủy là 18,24m (trên báo động một 0,74m); sông Cả tại Dừa: 21,98m (dưới báo động hai 0,52m); tại Nam Đàn: 6,76m (dưới báo động hai 0,24m).

Dự báo đêm 8/9, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân, sông Cả tại Dừa có khả năng đạt đỉnh, tại Kim Tân ở mức 11,8m (dưới báo động ba 0,2m); tại Dừa ở mức: 22,1m (dưới báo động hai 0,4m).

Trưa 8/9, mực nước hạ lưu sông Cả và sông La có khả năng đạt đỉnh; tại Nam Đàn ở mức 7,3m (dưới báo động ba 0,6m); tại Linh Cảm ở mức 4,1m (dưới báo động một 0,4m). Mực nước các sông ở Thanh Hóa xuống dần và còn trên mức báo động một, riêng sông Bưởi tại Kim Tân còn trên mức báo động hai.

Vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, ngập lụt sâu./.

(TTXVN)