Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành công văn về việc sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn. Theo đó, nhiều doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2021.

Đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương). Về thời gian thực hiện, trước mắt lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.

Trước đó, cuối tháng Năm, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.

Do ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch lần thứ 4, cuối tháng Tám vừa qua, 14 hiệp hội, ngành hàng đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được miễn đóng kinh phí công đoàn từ tháng 8/2021 đến hết năm 2021, áp dụng cho các doanh nghiệp và người lao động trong khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội .

[Công đoàn sẽ chi khoảng 2.400 tỷ đồng để chăm lo Tết người lao động]

Trong thư kiến nghị, các hiệp hội cho biết hầu hết ngành hàng đều sử dụng nhiều lao động và chi phí cho người lao động là chi phí lớn nhất. Do phải sản xuất cầm chừng (3 tại chỗ) hoặc dừng sản xuất, công suất, sản lượng giảm tới 70%, nhưng các chi phí liên quan người lao động (bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn...) vẫn giữ nguyên. Doanh nghiệp vẫn phải trả lương ngừng việc khiến khó khăn càng chồng chất, khó trụ vững dài ngày.

Các hiệp hội xin miễn đóng kinh phí công đoàn (2% quỹ lương, do doanh nghiệp đóng) từ tháng 8/2021 đến hết năm 2021, áp dụng cho các doanh nghiệp và người lao động nằm trong các khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Sau khi miễn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục dừng thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (1% tháng lương do người lao động đóng) cho doanh nghiệp và người lao động trước mắt đến 30/6/2022.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nội dung miễn đóng, giảm mức đóng phí công đoàn không thuộc thẩm quyền của cơ quan này nên đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xin ý kiến cho phép các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 về việc điều chỉnh miễn giảm đóng kinh phí công đoàn trong năm 2021 và 2022.

Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và Chính phủ, trước mắt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021 đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội./.

Hồng Kiều (Vietnam+)