Đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam và tổng kết nhiệm kỳ 2007-2011 do tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 6/1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mong các đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và nêu cao trách nhiệm là người đại biểu nhân dân.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc của tỉnh Thái Nguyên trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, xứng đáng với bề dày truyền thống lịch sử của Thủ đô kháng chiến và truyền thống cách mạng năm xưa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh ôn lại lịch sử 65 năm là ôn lại truyền thống để làm tốt hơn truyền thống tốt đẹp của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đại biểu Quốc hội phải luôn thể hiện và nêu cao trách nhiệm là người đại biểu nhân dân.

Với cương vị được phân công đảm trách, trong nhiệm kỳ vừa qua, các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XII đã phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, đóng góp có hiệu quả trong công tác lập pháp, công tác giám sát và tham gia quyết định những vấn đề lớn của đất nước, cũng như địa phương.

Hoạt động của Đoàn đã theo kịp và góp phần vào sự đổi mới các hoạt động của Quốc hội theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Tổng Bí thư cũng cho biết sắp tới, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các cấp, các ngành phải tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới còn rất nhiều khó khăn và thử thách, các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần nỗ lực hơn nữa, đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lới chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các gia đình cách mạnh, thương binh, gia đình liệt sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Vượng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 65 năm, từ ngày đầu bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay.

Diễn văn cũng điểm lại hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên qua các nhiệm kỳ, trên các mặt công tác như tham gia các kỳ họp, xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Theo báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, trong nhiệm kỳ 2007-2011, các đại biểu đã tích cực tham gia các hoạt động của các kỳ họp, phát biểu 199 lượt, trong đó 50 lượt thảo luận tại hội trường và 149 lượt thảo luận tại tổ; tổ chức 51 cuộc giám sát, trong đó có 29 lượt giám sát độc lập theo chuyên đề, 22 cuộc giám sát phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội; tiếp xúc cử tri được 239 cuộc với khoảng 30.000 cử tri; tiếp khoảng 2.000 công dân đến khiếu nại, tố cáo…

Trong nhiệm kỳ, Đoàn cũng đã tiếp nhận, chuyển đơn và đôn đốc giải quyết khiếu nại 778 đơn thư… Nhìn chung, đoàn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân cả nước, địa phương.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biêu Quốc hội Thái Nguyên cũng còn một số thiếu sót, hạn chế như đối tượng tham gia góp ý vào các dự án luật còn hạn chế; chưa tổ chức được nhiều buổi tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội; kết quả xử lý đơn, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn thấp…

Tại lễ kỷ niệm, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên đã tặng bằng khen cho ba tập thể và tám cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quốc hội nhiệm kỳ 2007-2011./.