Với đa số đại biểu tán thành, hôm nay 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 595.000 tỷ đồng, tương đương 26,2% tổng sản phẩm trong nước.

Tính cả 10.000 tỷ đồng thu chuyển nguồn năm 2010 sang năm 2011, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 605.000 tỷ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước là 725.600 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 120.600 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước.

Từ ngày 1/5/2011, điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công bằng tốc độ tăng lương tối thiểu; thực hiện chế độ phụ cấp công vụ 10%; phụ cấp thâm niên ngành giáo dục.

Năm 2011 sẽ có 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ được phát hành để đầu tư các dự án công trình trong danh mục do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)