Luong toi thieu vung da tang tren 55% trong 5 nam qua hinh anh 1Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn khóa 11. (Ảnh; TTXVN)

Với trách nhiệm đại diện người lao động trong Hội đồng tiền lương quốc gia, tổ chức công đoàn luôn quyết liệt đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho người lao động, góp phần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55% trong 5 năm qua.

[Chính phủ đồng hành cùng Công đoàn hỗ trợ người lao động]

Đây là thông tin được đưa ra tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 diễn ra ngày 25/9 tại Hà Nội.

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 11, trong 5 năm qua, hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy mới, bước đầu tạo sự khác biệt giữa người lao động là đoàn viên công đoàn với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn, tạo sự lan tỏa rộng và sức thu hút của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động với 521 văn bản góp ý kiến, đề xuất; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đại diện người lao động trong Hội đồng tiền lương quốc gia, góp phần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55% trong 5 năm qua.

Công tác thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể có chuyển biến mới trong những năm gần đây. Đến nay, toàn hệ thống tổ chức công đoàn đã ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiến hành các cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất.

Trong 3 năm liên tiếp từ tháng 5/2016 đến 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham mưu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ 3 lần gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động, góp phần giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo hiệu ứng để lãnh đạo các địa phương, đơn vị gặp gỡ, đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người lao động.

Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, năm Vì lợi ích đoàn viên công đoàn lần đầu tiên được tổ chức, Tháng Công nhân, “Tết Sum vầy”, "Mái ấm Công đoàn” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác được nâng tầm hiệu quả, đã góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức đầu tư, xây dựng các thiết chế tại những địa phương có nhiều bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi vui chơi, giải trí của công nhân; tham gia cùng chính quyền các địa phương và doanh nghiệp giải quyết các nhu cầu thiết yếu về đời sống của người lao động là những việc làm thực sự thiết thực, hiệu quả, chăm lo thực chất hơn cho đoàn viên, người lao động.

Ông Bùi Văn Cường nhận định, 5 năm tới và những năm tiếp theo có nhiều yếu tố rất mới tác động đến quá trình phát triển và đổi mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Những chủ trương Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) thúc đẩy chuyển dịch lao động và tăng cơ cấu khu vực ngoài nhà nước trong Công đoàn Việt Nam. Yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị trong đó tinh gọn bộ máy, giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là những giải pháp được ưu tiên hàng đầu.

“Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, song vấn đề cho phép thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở là vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Bên cạnh đó, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến mọi mặt đời sống và sản xuất, trong đó có việc làm của người lao động và hoạt động công đoàn, đặt ra những thách thức mới cần tập trung giải quyết,” ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh./.
Hồng Kiều (Vietnam+)