(Nguồn: thehindubusinessline)

Luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Ấn Độ trong tài khóa 2016-2017 đã tăng 9%, đạt mức kỷ lục 43,38 tỷ USD nhờ các biện pháp cải cách mà chính phủ nước này thực hiện.

Trong tài khóa 2015-2016, Ấn Độ thu hút được 40 tỷ USD đầu tư nước ngoài.

Trong một tuyên bố, Bộ Công Thương Ấn Độ cho hay luồng vốn FDI tăng chủ yếu nhờ những cải cách về chính sách sâu rộng và mạnh mẽ mà chính phủ đã thực hiện để mang lại tính thiết thực cho cơ chế FDI.

Ấn Độ giờ đây đã trở thành điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài thuộc loại hàng đầu thế giới và luồng FDI chảy vào nước này trong tài khóa 2016-2017 là 43,48 tỷ USD. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay tính theo năm tài chính cụ thể.

Ngoài ra, bộ trên cho biết việc nới lỏng chính sách FDI và cải thiện môi trường kinh doanh cũng giúp thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa, hạn chế nhập khẩu, tạo công ăn việc làm.

Luồng vốn FDI vào Ấn Độ trong 3 tài khóa vừa qua đã tăng khoảng 40%, đạt 114,41 tỷ USD so với 81,84 tỷ USD trong 3 tài khóa trước đó.

Điều đáng chú ý là sau khi có sáng kiến Sản xuất tại Ấn Độ (Make in India), từ tháng 10/2014-3/2017, luồng vốn FDI đã tăng 62%, đạt 99,72 tỷ USD so với 61,41 tỷ USD trong 30 tháng trước đó, từ tháng 4/2012-9/2014.

Đầu tư nước ngoài rất quan trọng đối với Ấn Độ, đất nước đang cần khoảng 1.000 tỷ USD để chấn chỉnh lĩnh vực cơ sở hạ tầng của mình như cảng, sân bay, đường cao tốc để thúc đẩy tăng trưởng.

Việc này sẽ giúp cải thiện tình hình cán cân thanh toán của Ấn Độ và giúp tăng giá trị của đồng rupee so với các đồng tiền toàn cầu khác, nhất là đồng USD./.