Ngày 24/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (Mã chứng khoán MSN) đã công bố một khoản đầu tư thành công vào Công ty Tài nguyên Ma San từ các quỹ đầu tư do Công ty quản lý quỹ Mount Kellett tư vấn.

Mount Kellett sẽ đầu tư khoảng 2.100 tỷ đồng để đổi lấy 20% cổ phần của công ty Tài nguyên Ma San, như một phần của giao dịch này.

Mount Kellett là một tập đoàn của Mỹ đang quản lý nguồn vốn tư nhân có giá trị nhiều tỷ USD.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San sẽ sở hữu 64%, trong khi công ty Tiberon Minerals Pte Ltd và Mount Kellet sẽ lần lượt nắm giữ 16% và 20% vốn chủ sở hữu tại Công ty Tài nguyên Ma San.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San có quyền mua lại số cổ phần này của Tiberon trong 3 năm tiếp theo với giá trị khoảng 1.260-1.890 tỷ đồng.

Tập đoàn Ma San gần đây đã mua lại mỏ Núi Pháo ở tỉnh Thái Nguyên thông qua công ty con của mình là Công ty Tài nguyên Ma San. Dự án đã nhận được vốn đầu tư hơn 3.150 tỷ đồng, và dự kiến đi vào sản xuất trong năm 2013./.