Malaysia duoc ILO coi la Tư vấn việc làm tại Malaysia. (Nguồn: imunews.imu.edu.my)

Theo Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực Malaysia Richard Riot Jaem, với tỷ lệ thất nghiệp 2,7% trong tổng lực lượng lao động trong quý 3, Malaysia có thể được cho là quốc gia không thất nghiệp.

Trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 27/11, ông cho Riot biết, theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), một quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp dưới 4% được coi là quốc gia có ''đầy đủ việc làm'' hoặc không thất nghiệp.

Tỷ lệ thất nghiệp của Malaysia có xu hướng giảm trong năm năm qua, từ 3,7% trong năm 2010 xuống còn 3,3% năm 2011, 3,1% năm 2012, 3,0% năm 2013 và 2,7% trong quý 3 năm nay.

Theo ông Riot, sự giảm tỷ lệ thất nghiệp là nhờ nhiều biện pháp khác nhau đã được thực hiện để giúp đỡ những người thất nghiệp, trong đó có tổ chức các lễ hội việc làm, hội chợ việc làm và các cuộc phỏng vấn rộng rãi.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Paduka Chew Mei Fun cho biết, số lượng phụ nữ tham gia thị trường lao động đã tăng từ 46,8% năm 2010 lên 50,4% năm ngoái.

Bộ đã làm việc với các bộ, ngành liên quan để giúp phụ nữ có công việc ổn định, được đào tạo kỹ năng và trở thành doanh nhân.

Năm 2015, Bộ phấn đấu đạt 55% phụ nữ tham gia vào thị trường lao động./.
Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)