Ngày 30/4, Chính phủ Malaysia đã quyết định nâng mức lương tối thiểu cho người lao động trong khu vực tư nhân.

Quyết định trên được Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak công bố trong cuộc họp đặc biệt với hàng nghìn người lao động khu vực tư nhân tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Putrajaya và sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày đăng công báo mức lương tối thiểu.

Theo quyết định trên, mức lương tối thiểu cho người lao động trong các khu vực tư nhân sẽ được nâng lên mức 800 RM và 900 RM/tháng (tương đương 5,6 triệu và 6,3 triệu VND).

Mức lương 900 RM hoặc 4,33 RM/giờ được quy định cho người lao động ở bán đảo Malaysia, trong khi mức 800 RM hoặc 3,85 RM/giờ được áp dụng cho người lao động ở Sarawak, Sabah và Labuan.

Quy định về lương tối thiểu sẽ được áp dụng cho các đối tượng lao động thuộc tất cả các lĩnh vực, ngoại trừ những lao động làm việc trong lĩnh vực phục vụ gia đình như người giúp việc và làm vườn.

Chính phủ Malaysia đã đưa ra một cơ chế linh hoạt để người sử dụng lao động không thể thực hiện mức lương tối thiểu có thể xin gia hạn, đồng thời cũng đã chuẩn bị một cơ chế cho phép gộp một số khoản phụ cấp, khoản thanh toán tiền mặt cố định để tính lương tối thiểu./.