Giao dịch tại Maritime Bank. (Nguồn: Maritime Bank)

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's vừa công bố xếp hạng tín nhiệm đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) ở mức B3 với triển vọng tích cực.

Kết quả đánh giá được xem xét dựa trên các tiêu chí hoạt động của ngân hàng như: vị thế kinh doanh, cơ cấu vốn và khả năng sinh lợi, mức độ rủi ro, khả năng huy động vốn, thanh khoản... Với xếp hạng tín nhiệm ở mức B3 triển vọng tích cực, Maritime Bank hiện đang là một trong những ngân hàng thương mạ cổ phần được đánh giá ở trong nhóm xếp hạng cao tại thị trường Việt Nam.

Việc xếp hạng tín nhiệm của Moody’s được thực hiện theo yêu cầu của các ngân hàng nói riêng và các doanh nghiệp nói chung trên toàn thế giới để có được sự đánh giá khách quan về hoạt động của tổ chức nhằm hướng đến sự minh bạch và hoạch định chiến lược phát triển theo những quy chuẩn của thông lệ quốc tế. Tại Việt Nam tới thời điểm hiện tại có 11 ngân hàng được đưa vào hệ thống đánh giá của Moody’s.

Đánh giá về Maritime Bank, Moody’s cho biết khả năng thanh khoản của ngân hàng được ghi nhận ở mức tốt theo đó tài sản có tính thanh khoản cao chiếm đến 52% trên tổng tài sản, đồng thời huy động từ khách hàng chiếm đến 69% tính đến cuối năm 2015, trong đó phần lớn là từ nguồn huy động khách hàng cá nhân, được xem là nguồn vốn ổn định và an toàn.

Nguồn vốn thanh khoản tốt là yếu tố quan trọng hàng đầu cho phép ngân hàng chủ động nắm bắt những cơ hội phát triển kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần củng cố và nâng cao vị thế của ngân hàng trên thị trường. Trên cơ sở đó Moody’s đã xếp hạng tín nhiệm về tiền gửi nội tệ và ngoại tệ của Maritime Bank ở mức B3 với triển vọng tích cực.

Đặc biệt, qua việc xem xét, thẩm định kỹ lưỡng về nguồn khách hàng và các đối tác, Moody’s đã đánh giá tiêu chí rủi ro đối tác của Maritime Bank ở mức B2, một mức đánh giá tích cực trong thị trường ngân hàng tại Việt Nam. Với quan điểm phát triển tín dụng thận trọng đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững, Maritime Bank đã duy trì và mở rộng được lượng khách hàng tín dụng tốt.

Bên cạnh đó Moody’s cũng có những đánh giá tích cực về sự nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong thời gian qua để thực hiện các cam kết mạnh mẽ của mình trong việc duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và ngành ngân hàng, giải quyết nhanh các vấn đề còn tồn đọng, nâng cao chất lượng tài sản.../.