Giao dịch tại Maritime Bank. (Nguồn: Maritime Bank)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa giao Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) làm ngân hàng phục vụ cho Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) và Hội An (tỉnh Quảng Nam)” do ADB tài trợ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Tổng Giám đốc Maritime Bank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và quy định của ADB để phục vụ tốt cho Dự án này.

[Phó Thủ tướng: Còn tình trạng chủ quan trong ứng phó với thiên tai]

Trong dự án này, ADB cam kết tài trợ 104 triệu USD, trong đó 100 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường OCR và 4 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại. Thời hạn vay là 25,5 năm.

Dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp quản lý lũ lụt cho 2 thành phố Đồng Hới và Hội An; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và thực hiện dự án; nâng cao nhận thức cộng đồng; tăng cường năng lực quản lý vận hành, giám sát, bảo trì công trình cho một số cơ quan cấp tỉnh và thành phố nhằm đảm bảo Dự án hoạt động có hiệu quả và bền vững, giúp các địa phương giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường đô thị và giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Cơ quan chủ quản của Dự án là Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình. Cơ quan thực hiện Dự án gồm có Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai./.