Bên ngoài Khu Thương mại Maroc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dự luật tài chính năm 2016 của Maroc sẽ thực hiện theo hướng phát triển các vùng khó khăn, cải cách giáo dục và cải thiện các dịch vụ lãnh sự dành cho người Maroc sinh sống ở nước ngoài.
Chính phủ Maroc sẽ chú trọng cải cách tư pháp, chế độ hưu trí, thực hiện luật ngân hàng và cải cách thuế.

Thủ tướng Maroc, Abdelilah Benkirane, nhấn mạnh đến bốn việc cần được ưu tiên là thúc đẩy phát triển các vùng và tiến độ cải cách cấu trúc, thể chế; thực hiện cải cách luật tổ chức tài chính và duy trì cân bằng kinh tế vĩ mô; giảm bất bình đẳng xã hội và tăng cung để tăng trưởng kinh tế cân bằng.

Theo Thủ tướng Benkirane, tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2015 ước đạt 5%, thay vì 4,4% như dự báo lúc đầu.

Đến cuối tháng Sáu vừa qua, thâm hụt thương mại giảm 26% do kim ngạch nhập khẩu năng lượng giảm, trong khi giá trị xuất khẩu phốtphát và ôtô tăng lần lượt 23% và 13,6%.

Thủ tướng Benkirane nhấn mạnh năm 2016, Chính phủ Maroc sẽ nỗ lực thực hiện các luật tổ chức vùng và lãnh thổ nhằm giúp các khu vực này phát huy khả năng và đóng vai trò trong sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường của đất nước.

Ông Benkirane cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục kế hoạch phát triển công nghiệp, thúc đẩy các kế hoạch như Maroc xanh, Tầm nhìn 2020, năng lượng tái tạo, cải thiện môi trường kinh doanh.

Tạo việc làm cũng nằm trong số các ưu tiên của chính phủ, đồng thời bảo đảm điều kiện thuận lợi cho đầu tư lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.../.