Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đã báo cáo về tình hình công tác Hội nhiệm kỳ 2010-2015; công tác chuẩn bị Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo Việt Nam đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tập hợp các nhà báo hoạt động trên khắp mọi miền đất nước, thông qua các sản phẩm báo chí đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nhà báo Việt Nam là đại diện duy nhất của những người làm công tác thông tin, tuyên truyền, các chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng trong cả nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong tác nghiệp; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên.

Hội giám sát việc tuân thủ luật pháp, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về thông tin, báo chí. Giải Báo chí Quốc gia được thực hiện сó hiệu quả, chất lượng giải được nâng cao, uy tín giải ngày càng được khẳng định.

Hàng năm, số lượng tác giả, tác phẩm tham dự giải đều tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra, Hội Nhà báo Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội Nhà báo Việt Nam thông qua hoạt động cụ thể động viên các hội viên tích cực tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Việc tuyên truyền, vận động, giáo dục truyên thống yêu nước và lịch sử dân tộc, đặc biệt là tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát động, được các cấp Hội quan tâm.

Các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam đã tuyên truyền vận động các nhà báo-hội viên đơn vị mình tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tính đến cuối năm 2014, cả nước có 270 tổ chức Hội, trong đó có 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên Chi hội, 188 Chi hội trực thuộc Trung ương với trên 22.000 hội viên, tăng gần 5.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ; riêng năm 2014 kết nạp 2.189 hội viên mới, đạt cao nhất từ trước đến nay.

Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng Tám tới, sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho một thời kỳ phát triển mới.

Hội Nhà báo Việt Nam xác định phương hướng chung cho giai đoạn 2015-2020 là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Hội thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại để nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá sự phối hợp giữa Mặt trận và Hội Nhà báo Việt Nam đã có tính hệ thống và định kỳ trong suốt nhiều năm qua, tạo thành một thế trận quan trọng truyền thông về công tác mặt trận.

Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác truyền thông, làm cho nhân dân hiểu về công tác mặt trận, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận; vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, chăm lo người nghèo.

Đồng tình cao với những nội dung trong báo cáo của Hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả của Hội trong việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, trình độ của người làm báo; nâng cao chất lượng, hiệu quả Giải Báo chí quốc gia; công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên; tăng cường các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế…

Trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí trong cả nước tham gia thực hiện tốt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí Việt Nam; hướng về cơ sở, phát hiện tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; chấn chỉnh các hành vi vi phạm…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức thành viên quan trọng để triển khai công tác của Mặt trận, giúp xã hội hiểu được công việc của Mặt trận đang làm.

Các cấp hội, các cơ quan báo chí phối hợp tăng cường tuyên truyền việc thực hiện chức năng giám sát và các chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc. Các cấp hội, các cơ quan báo chí tập trung phán ánh công tác mặt trận gắn với gắn xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền phát huy đóng góp của kiều bào và đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển đất nước.

Hội Nhà báo Việt Nam giúp Mặt trận giám sát thực hiện chính sách phát triển báo chí và truyền thông; giám sát việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./.