Mat tran To quoc Viet Nam chuan bi phat dong cuoc van dong moi hinh anh 1 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết sắp tới Mặt trận sẽ tổ chức phát động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh."

Phát biểu tại hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IV khóa (VIII) diễn ra ngày 30/12, ở Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ cuộc vận động tiếp thu, kế thừa nội dung của các cuộc vận động trước đây, đồng thời, bổ sung thêm nhiều nội dung mới.

Cụ thể, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với 5 nội dung trọng tâm.

Đó là, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc, tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hạn chế các tệ nạn xã hội. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là cuộc vận động triển khai trong thời gian dài. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ sẽ ký kết Chương trình phối hợp để triển khai cuộc vận động này đồng thời, Mặt trận cũng sẽ đề xuất Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo về công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Ban Chỉ đạo gồm 7 thành viên, do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Trưởng ban; ông Vũ Trọng Kim, Ủy ban Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Phó Trưởng ban; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Phó Trưởng ban thường trực.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình bổ sung Ủy viên Ủy ban Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, nhân sự thôi tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 19 vị. Nhân sự bổ sung vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII theo quy định của điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 20 vị. Nhân sự bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII là 3 vị.

Như vậy sau khi 17 vị thôi tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của Điều lệ và từ trần 2 vị, 20 vị đã được tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 3 vị tham gia vào Đoàn Chủ tịch, tổng số Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 384 vị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch là 60 vị.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình về việc công nhận và cho thôi là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công nhận Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng với đó cho thôi là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức. Sau khi công nhận thêm 1 tổ chức thành viên và cho thôi 1 tổ chức thành viên tổng số thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương là 46 tổ chức./.
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)