Ngày 17/3, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định với phóng viên TTXVN về thông tin cho rằng "Hàng vạn phôi bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng bị lỗi" là không chính xác và thiếu kiểm chứng.

Mẫu phôi bằng mới này hoàn toàn giống với mẫu đã được phê duyệt, không bị lỗi và in thiếu như suy luận.

Từ năm 2010, bộ ban hành mẫu văn bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng mới. Nội dung và hình thức mẫu văn bằng có sự khác biệt so với trước đây. Mẫu văn bằng này đã được chuyển thành hàng vạn phôi bằng cấp phát cho các trường đại học, cao đẳng bắt đầu sử dụng từ năm 2010.

Trong thực tế, hàng vạn phôi bằng này không hề bị sai sót và in thiếu. Để tiến tới các chuẩn mực chung của thế giới, giống như văn bằng tốt nghiệp của các trường đại học, cao đẳng các quốc gia khác, thông tin trên văn bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng mới chỉ bao gồm dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để ký hiệu chung về bằng cấp quốc gia của tên nước Việt Nam.

Điều này cũng giống như việc trên văn bằng của các nước khác chỉ ghi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh... mà không hề kèm theo các tuyên ngôn như "Chúng ta tin ở chúa Trời," "Tự do - bình đẳng - bác ái" hay "Nữ hoàng che chở chúng ta."

Văn bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng mới của Việt Nam do vậy không bao gồm dòng chữ mang ý nghĩa tuyên ngôn như "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" phía bên dưới.

Để tiến tới các chuẩn mực chung như văn bằng của thế giới, văn bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng mới được thể hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Sự thay đổi mẫu văn bằng tốt nghiệp mới này đã được Hội đồng văn bằng cấp quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, lấy ý kiến đóng góp theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật.

Cùng với việc tích cực xúc tiến đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, mẫu văn bằng tốt nghiệp mới này còn là một trong nhiều nỗ lực của ngành giáo dục trong việc tiến tới hội nhập quốc tế, từng bước để các nước trên thế giới công nhận bằng cấp của Việt Nam.

Ngày 15/3, thay mặt hai Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Andrey Fursenko đã ký kết Hiệp định về Công nhận bằng cấp Việt Nam-Liên bang Nga.

Đại diện Bộ Giáo dục đào tạo cho biết sẽ có văn bản yêu cầu đính chính thông tin sai lệch./.