Khách hàng làm việc tại MB. (Nguồn: MB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) vừa phát đi báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khá ấn tượng đạt 2.386 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành trên 55% kế hoạch năm.

Cũng theo báo cáo của MB, tổng tài sản riêng ngân hàng tăng 8% so với 31/12/2016, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016, đạt xấp xỉ 269.500 tỷ đồng; dư nợ cho vay ước đạt 170.564 tỷ đồng, tăng 15%; huy động vốn đạt 203.596 tỷ đồng, bằng 104% so với năm 2016 và tăng 7% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn huy động của ngân hàng trong nửa đầu năm 2017 đã được cải thiện rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó, MB tiếp tục duy trì nhằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ tiêu hiệu quả với ROE, ROA lần lượt ở mức 15,02% và 1,47%.

Thông báo của MB khẳng định ngân hàng luôn duy trì được tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. Nửa đầu năm nay, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ước khoảng 1,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và vượt xa mục tiêu duy trì nợ xấu dưới 1,5% mà ngân hàng đã đưa ra.

[MB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng]

Ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc MB cho biết, ban lãnh đạo đã hoàn thành phê duyệt chiến lược giai đoạn 2017-2021 với mục tiêu tốp 5 về hiệu quả kinh doanh và an toàn, theo 4 chuyển dịch then chốt: Ngân hàng số; nâng cao quan hệ khách hàng; quản trị rủi ro vượt trội; nâng cao hiệu quả hoạt động công ty thành viên. Thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp: quản trị điều hành, kinh doanh, công nghệ và nhân sự.

Trong năm 2017, MB đặt mục tiêu kinh doanh với tổng tài sản tăng 10%, vốn điều lệ tăng 6%; Huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế tăng từ 8% - 10%; dư nợ cho vay tăng trưởng 16%, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước; lợi nhuận trước thuế đạt 4.780 tỷ đồng (trong đó riêng ngân hàng đạt 4.500 tỷ đồng). Nợ xấu kiểm soát chặt chẽ dưới 1,35%./.