Quang cảnh đại hội cổ đông tại MB. (Nguồn: MB)

Ngày 26/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Ngân hàng Thương mại Quân đội (MB) được tổ chức và thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.000 tỷ trong năm nay, chia cổ tức tỷ lệ 11% trong đó 6% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu. Ngân hàng cũng lên kế hoạch lãi cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây với hơn 4.500 tỷ đồng.

Thượng tướng, tiến sỹ Lê Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB cho biết, giai đoạn 2017 - 2021, MB đặt mục tiêu nằm trong top 5 ngân hàng về hiệu quả kinh doanh. Để thực hiện điều này, ngân hàng sẽ dựa vào 3 trụ cột là: ngân hàng cộng đồng, ngân hàng chuyên ngành và ngân hàng số; 2 nền tảng quản trị rủi ro và năng lực thực thi nhanh.

MB sẽ tận dụng cơ hội hợp tác với Fintech, xu hướng M&A để tăng quy mô, có thể thực hiện mua bán sáp nhập với một ngân hàng khác để tăng quy mô nếu phù hợp và hiệu quả, đồng thời đảm bảo hài hoà lợi ích giữa cổ đông và các nhà đầu tư.

MB cũng sẽ thực hiện đầu tư chuyển dịch ngân hàng ứng dụng số, liên kết hợp tác với Viettel, đẩy mạnh bán chéo bảo hiểm, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư.

Đại hội cũng thống nhất thông qua phương án sẽ tăng vốn điều lệ từ 17.127 tỷ lên 18.155 tỷ đồng trong năm nay. Việc tăng vốn sẽ tiến hành qua 2 đợt. Đợt 1 tăng thêm 856 tỷ qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2016 với tỷ lệ 5%. Đợt 2 sẽ phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với nguồn vốn tăng thêm là 171 tỷ đồng và cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nguồn vốn tăng thêm được ngân hàng dự chi xây trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh và đầu tư công nghệ khác và bổ sung các nguồn vốn khác.

Năm 2017, MB đặt mục tiêu kinh doanh với tổng tài sản tăng 10%, vốn điều lệ tăng 6%; huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế tăng từ 8%-10%; dư nợ cho vay tăng trưởng 16%, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước; lợi nhuận trước thuế đạt 4.532 tỷ đồng (trong đó riêng ngân hàng đạt 4.300 tỷ đồng), nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. MB sẽ từng bước trở thành một ngân hàng năng động hơn, phục vụ được nhiều tầng lớp khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Năm 2016, MB đã hoàn thành các kế hoạch đã đề ra: Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 16.000 tỷ đồng lên 17.127 tỷ đồng; hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức 11%. Tính đến 31/12/2016 tổng tài sản đạt 256.000 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt gần 195.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng hơn 150.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,32% và lợi nhuận trước thuế 3.651 tỷ đồng với riêng ngân hàng là hơn 3.700 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2016, MB cũng đã hoàn thành việc triển khai và đưa vào hoạt động 2 công ty mới trong trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas Life) và Tài chính tiêu dùng (MCredit) đi vào hoạt động, góp phần hoàn thiện mô hình tập đoàn của MB; hoàn thành việc điều chỉnh giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 10% lên 20%; ổn định cơ cấu cổ đông và củng cố quan hệ với một số đối tác chiến lược và cổ đông đã gắn bó lâu năm./.