Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ định Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB) làm ngân hàng phục vụ Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc do WB tài trợ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân Đội chịu trách nhiệm thực hiện những quy định trong Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện khoản vay cho Dự án.

[Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa thủy điện]

Mục tiêu chính của dự án là tăng cường khả năng chống lũ, chống ngập, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với đời sống người dân tại vùng dự án, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, tổng mức vốn đầu tư của Dự án theo dự kiến ban đầu khoảng 220 triệu USD, trong đó, vốn từ nguồn ODA khoảng 150 triệu USD, còn lại là nguồn vốn đối ứng từ ngân sách của tỉnh./.