Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) ngày 31/12, cho biết Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của MB năm 2009.

Bên cạnh đó, MB tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%/năm tính trên vốn điều lệ bình quân của MB.

Thời gian chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày hôm nay, 31/12/2009 (bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt).

Cũng kể từ ngày 31/12/2009, nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.300 tỷ đồng, MB phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông có tên trên danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng (thời gian chốt: 17h, ngày 31/12/2009).

Các cổ đông của MB sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5% trên tổng số cổ phần đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Số cổ phiếu thưởng này sẽ được phát hành vào ngày MB hoàn tất thủ tục đăng ký mức vốn điều lệ mới tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. MB sẽ có thông báo chính thức trên website: www.mbbank.com.vn ngay sau thời điểm được Phòng Đăng ký kinh doanh công nhận mức vốn điều lệ mới./.

Anh Quân (Vietnam+)