Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 1/11 đã tuyên bố về sự cần thiết phải củng cố quy chế của Nga là một cường quốc khoa học.

Người đứng đầu Chính phủ Nga đề xuất tăng tài trợ cho công tác nghiên cứu từ nay đến năm 2020 lên 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để thực hiện mục tiêu trên.

Tại phiên họp của chính phủ cùng ngày, Thủ tướng Medvedev đã đưa ra chương trình quốc gia phát triển khoa học để nội các xem xét thông qua.

Theo ông Medvedev, chương trình nói trên đã được thảo luận rộng rãi và được cộng đồng khoa học và chuyên gia tán thành. Mục tiêu của chương trình là củng cố quy chế của Nga là một cường quốc khoa học, trong đó nêu rõ không thể chuyển lên con đường đổi mới công nghệ phát triển kinh tế nếu thiếu các công trình nghiên cứu khoa học.

Thủ tướng Nga đã nêu lên một số thông số chủ yếu của chương trình quốc gia phát triển khoa học và nhấn mạnh tốc độ tài trợ cho khoa học sẽ vượt tốc độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô và đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 3% GDP. Ông cho rằng trong cơ cấu tiền tài trợ cần phải có những thay đổi để gánh nặng đè lên ngân sách liên bang sẽ được giảm bớt.

Ông Medvedev cũng đặt ra nhiệm vụ tăng số lượng các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Nga được công bố trong các ấn phẩm khoa học thế giới từ mức chưa đến 2% hiện nay lên 3%, đồng thời nhấn mạnh tỷ trọng máy móc thiết bị mới trong các tổ chức khoa học cần phải đạt 70%.

Thủ tướng Nga cũng yêu cầu tỷ lệ cán bộ khoa học dưới 39 tuổi phải đạt mức từ 1/3 số cán bộ khoa học trở lên, đồng thời bảo đảm tiền lương của các nhà khoa học phải cao gấp đôi tiền lương trung bình trong khu vực.

Theo ông Medvedev, những mục tiêu nói trên là đầy tham vọng, và việc thực hiện những mục tiêu này tùy thuộc vào tình hình kinh tế hiện tại. Song chỉ có đặt ra những mục tiêu như vậy mới giúp khai phá tiềm năng trí tuệ và công nghệ của đất nước./.

(TTXVN)