Việt Nam và hành trình 25 năm gia nhập AIPA Chính trị

Việt Nam và hành trình 25 năm gia nhập AIPA

Kể từ khi chính thức trở thành thành viên AIPO ngày 19/9/1995, Quốc hội Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực đóng góp vào sự phát triển của tổ chức liên nghị viện khu vực trong suốt 25 năm qua.