[Mega Story] Giải mã sức hút của "làn sóng Hallyu" Văn hóa

Giải mã sức hút của "làn sóng Hallyu"

Cơn sốt BlackPink một lần nữa cho thấy sức mạnh của “làn sóng Hallyu”, tức sự lan tỏa và phổ biến của văn hóa Hàn Quốc trên khắp thế giới. Đằng sau đó là một chiến lược bài bản, dài hơi của nước này.