[Mega Story] Càphê Việt vào chuỗi thương hiệu Thị trường

Càphê Việt vào chuỗi thương hiệu

Nhiều chuỗi cửa hàng, quán càphê mang thương hiệu thuần Việt với sự đầu tư bài bản đã góp phần làm thăng hoa giá trị cho ngành hàng càphê, cũng như bước tiến mới tại thị trường nội địa.
[Mega Story] ASEAN vững vàng hướng tới tương lai ASEAN

ASEAN vững vàng hướng tới tương lai

Lịch sử 53 năm tồn tại, phát triển của ASEAN đã chứng minh, một ASEAN đoàn kết, thống nhất, liên kết chặt chẽ, biết gắn lợi ích quốc gia, lợi ích khu vực sẽ duy trì vai trò trung tâm.