[Mega Story] 'Bom hẹn giờ' nguy hiểm ở Trung Đông Trung Đông

'Bom hẹn giờ' nguy hiểm ở Trung Đông

Trung Đông, khu vực vốn luôn tồn tại những mâu thuẫn và xung đột dai dẳng, nay lại sôi sục khi "quả bom hẹn giờ" - kế hoạch của Israel sáp nhập các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.