Sau rất nhiều phản ứng chỉ trích kịch liệt, hãng Microsoft cuối cùng cũng đã chịu lắng nghe người tiêu dùng để bổ sung nút Start vào hệ điều hành Windows 8.1 sắp tới.

Dựa vào hình ảnh rò rỉ về Windows 8.1 có thể thấy nút Start được thiết kế lại "hình dáng" và đã được trả lại “ngôi nhà quen thuộc,” với vị trí góc trái thấp hơn trong chế độ màn hình desktop.

Trang Supersite for Windows cho biết phiên bản Windows kế tiếp sẽ cho phép người dùng khởi động trực tiếp vào chế độ desktop, song phía Microsoft lại mặc định tắt tùy chọn này.Nếu người dùng muốn khởi động vào desktop quen thuộc thì họ cần phải chủ động kích hoạt tùy chọn ở lần đầu sử dụng Windows 8.1./.


Văn Hưng (Vietnam+)