Microsoft cho biết họ đã dừng sử dụng công cụ tìm kiếm Google Search trong trợ lý ảo Cortana và thay vào đó là công cụ tìm kiếm Bing.

Nhiều người dùng Cortana trước đây ưa thích thực hiện tìm kiếm với Google hơn là Bing. Tuy nhiên, Microsoft cho biết việc thay đổi công cụ tìm kiếm này sẽ giúp người dùng có thể nhận được nhiều nhất những hỗ trợ tìm kiếm từ các sản phẩm của họ.

Cùng với việc thay đổi công cụ tìm kiếm, bây giờ, trình duyệt Edge cũng là trình duyệt duy nhất được mở lên từ Cortana.

Những người dùng Windows vẫn sẽ có thể cài những trình duyệt khác và sử dụng những công cụ tìm kiếm khác bên ngoài Cortana, Ryan Gavin, phụ trách mảng công cụ tìm kiếm và Cortana của Microsoft cho biết trong một bài đăng blog.

Động thái trên của Microsoft không gây bất ngờ vì hãng này đang tìm cách củng cố sự kiểm soát của mình với các tính năng, sản phẩm của họ trong Windows 10 đồng thời nỗ lực giảm bớt sự ảnh hưởng của công cụ tìm kiếm Google Search, hiện đang nắm giữ tới hơn 90% thị phần tìm kiếm trực tuyến toàn cầu./.