Tập đoàn Microsoft đã thành lập ra công ty con mới để chuyên làm việc với các dự án mã nguồn mở, cùng những đối tác theo tiêu chuẩn mở và các sáng kiến có khả năng tương tác.

Công ty con nói trên có tên là Microsoft Open Technologies Inc., với nòng cốt là đội ngũ Interoperability Strategy từ Microsoft. Được biết, người đứng đầu Microsoft Open Technologies Inc. là giám đốc Jean Paoli của Microsoft. Dự kiến, công ty trên sẽ gồm từ 50-75 nhân viên.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, giám đốc Paoli nói rằng các khối và đơn vị con thuộc Microsoft sẽ vẫn tiếp tục làm việc liên quan tới những dự án mã nguồn mở, song Microsoft Open Technologies Inc. có ưu điểm là tiếp cận các dự án bên ngoài với tốc độ nhanh hơn, chuyên biệt và linh động hơn.

Người đứng đầu công ty con vừa thành lập của Microsoft bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng Microsoft Open Technologies Inc. sẽ mang tới phương thức mới để làm việc với cộng đồng mã nguồn mở theo cách hiệu quả và rõ ràng hơn. Đây cũng là nỗ lực để tạo ra cầu nối giữa những công nghệ của Microsoft với công nghệ bên ngoài.”

Theo kế hoạch, Microsoft Open Technologies Inc. sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của công ty mẹ Microsoft./.

Văn Hưng (Vietnam+)