Kết quả thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải theo đơn thư tố cáo về một số sai phạm tại Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc (NAC) cho thấy có nhiều sai phạm tại tổng công ty này.

Trong công tác tổ chức cán bộ, tổng công ty chưa tuân thủ theo các quy định của Chính phủ về công tác cán bộ thể hiện ở việc xây dựng, ban hành các văn bản, quy định về công tác tổ chức-cán bộ trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức còn nhiều sai sót, thiếu sự nhất quán trong đánh giá cán bộ.

Công tác quản lý tài chính kế toán còn nhiều sai sót từ hệ thống sổ kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, thanh toán, quyết toán, lập báo cáo và chưa nghiêm trong việc chấp hành các quy định nội bộ tại Trung tâm Khai thác ga (giai đoạn 2003-2004).

Tổng công ty cũng chưa thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính, kế toán toàn tổng công ty, dẫn đến sai sót của Trung tâm Khai thác ga. Hoạt động kiểm soát nội bộ chưa được duy trì thường xuyên, quản lý vốn chưa hiệu quả.

Trong quản lý và thực hiện dự án (vốn tái đầu tư) của tổng công ty cũng có sai sót như hoạt động quản lý đầu tư chưa tốt, thủ tục thực hiện dự án còn sai sót, nhiều dự án tiến độ chậm, khâu lập, thẩm định dự án chưa tốt, dẫn đến có dự án mua sắm thiết bị công năng sử dụng còn hạn chế...

Bộ Giao thông Vận tải kết luận trách nhiệm để xảy ra sai sót, sai phạm trên đây trước hết thuộc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổng công ty đồng thời là trách nhiệm của thường vụ Đảng ủy, của Kế toán trưởng tổng công ty của nguyên giám đốc và trưởng phòng kế toán thống kê Trung tâm Khai thác ga.

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo tổng công ty khắc phục ngay những sai sót, sai phạm, những yếu kém, tồn tại đã nêu trong kết luận thanh tra, kiểm tra.

Hội đồng kỷ luật của bộ sẽ tiến hành kiểm điểm, xem xét kiến nghị hình thức xử lý cán bộ thuộc diện bộ quản lý.

Tổng công ty sẽ tiến hành điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các cán bộ thuộc diện tổng công ty quản lý có sai phạm.

Trước mắt, Bộ Giao thông Vận tải đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đối với ông Trần Long Nhiên và điều chuyển công tác về Cục Hàng không Việt Nam.

Ông Trần Long Nhiên cũng bị cách chức Ðảng ủy viên Ðảng ủy Cục Hàng không Việt Nam; cách chức Ðảng ủy viên Ðảng ủy tổng công ty.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét trách nhiệm bồi thường vật chất và xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Trần Long Nhiên.

Bộ cũng đã tiến hành xem xét kỷ luật theo mức độ sai phạm đối với Ban Thường vụ, Ðảng ủy tổng công ty; Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ, Chánh Văn phòng Ðảng đoàn và Bí thư Ðảng bộ bộ phận Công ty Dịch vụ an ninh hàng không.

Ðối với công tác cán bộ, Bộ Giao thông Vận tải giao cho tổng công ty tiến hành các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi những cán bộ trước đây chưa thực hiện đúng quy trình; làm rõ những nội dung về quản lý tài chính mà thanh tra chưa đủ cơ sở kết luận, xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể có sai phạm, thiếu sót về quản lý tài chính và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.

Theo ông Nguyễn Văn Công - Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải, vào tháng 6/2009, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được một số đơn thư tố cáo về một số sai phạm tại Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, chủ yếu tập trung về công tác cán bộ trong khi chuyển đổi mô hình tổ chức, một số yếu kém về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng trong sử dụng nguồn vốn tái đầu tư có liên quan trực tiếp đến Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Trần Long Nhiên.

Sau khi xem xét, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập 2 đoàn thanh tra và kiểm tra.

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Cục hàng không Việt Nam do Phó Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ trong quá trình chuyển đổi từ Cụm cảng hàng không miền Bắc sang Tổng công ty cảng hàng không miền Bắc.

Đoàn thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải do Chánh thanh tra làm trưởng đoàn tiến hành thanh tra, làm rõ những nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trong sử dụng nguồn vốn tái đầu tư, công tác quản lý tài chính, kế toán của Tổng công ty và của Trung tâm Khai thác ga (2003-2004)./.

Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)