Ngày 23/9, tại trường Quân sự tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 55 học viên là cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Phongsali và Oudomxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chính trị, quân sự, nghiệp vụ Biên phòng cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Phongsali và Oudomxay, làm cơ sở giúp nước bạn thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Lào.

Đặc biệt, lớp tập huấn tạo điều kiện cho công tác phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và lực lượng bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Bắc Lào được chặt chẽ hơn, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số nội dung như lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào; huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54; một số nhận thức chung về lãnh thổ, biên giới quốc gia; hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam-Lào; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam-Lào; công tác tuần tra bảo vệ biên giới và sử dụng bản đồ xác định đường biên giới; công tác vận động quần chúng, bảo đảm hậu cần, đảm bảo kỹ thuật bảo vệ biên giới…     

Tỉnh Điện Biên có 4 huyện với 29 xã giáp với hai tỉnh Phongsali và Luong Phrabang của nước bạn Lào với đường biên giới dài 360km. Trong những năm qua, lực lượng Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng biên giới; chủ động phối hợp trao đổi tình hình, giải quyết tốt những vấn đề này sinh trong quản lý, bảo vệ trị an biên giới. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.  

Lớp tập huấn sẽ kết thúc ngày 22/10./.

Chu Quốc Hùng-Xuân Tiến (Vietnam+)