Thủy điện Tuyên Quang thực hiện việc xả nước. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Ngày 11/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công điện số 17 gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Thực hiện quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy vào 15 giờ ngày 11/7.

Đồng thời, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ lưu lượng, mực nước đến hồ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan.

Hồi 11 giờ, ngày 11/7, mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình +107,26 m, lưu lượng xả 1.234 m3/s./.