(Ảnh minh họa: Xuân Tiến/TTXVN)

Trong năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp thực hiện dịch vụ hành chính công tới 100% các sở, ban, ngành nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hồ sơ hành chính công.

Đây là nội dung được nêu ra tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện dịch vụ hành chính công năm 2016 do Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22/1.

Theo ông Trần Ngọc Kim, Trưởng phòng Kinh doanh Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, hiện còn khoảng 10% đơn vị chưa thực hiện dịch vụ hành chính công, chủ yếu do các đơn vị này có số lượng hồ sơ khá ít.

Tuy nhiên, Bưu điện Thành phố sẽ kết nối với các đơn vị để thực hiện dịch vụ hành chính công trong năm 2016, đồng thời mở rộng thêm dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực thu hộ, chi hộ như thu phí phạt vi phạm hành chính, chi trả lương, trợ cấp...

Để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, dự kiến trong quý 2/2016, Bưu điện thành phố sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ các cơ quan thuộc khối hành chính và không thuộc khối hành chính tham gia cổng thông tin điện tử một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện kết nối dữ liệu với 80% các cơ quan hành chính.

Theo ông Trần Ngọc Kim, việc kết nối dữ liệu chưa được triển khai rộng rãi, vẫn còn khoảng 70% hồ sơ thực hiện theo hình thức thủ công, trực tiếp giao/nhận nên khá mất thời gian. Do vậy, việc ứng dụng kết nối dữ liệu sẽ giúp dịch vụ được nhanh hơn, phục vụ tốt hơn.

Hiện nay, đã có 92 đơn vị của thành phố phối hợp thực hiện dịch vụ hành chính công với bưu điện trong giao/nhận hồ sơ hành chính công.

Các đơn vị đã xây dựng được mô hình quầy liên thông; tích hợp đăng ký nhận và trả kết quả hồ sơ tận nhà trên website của cơ quan hành chính; nhận và trả kết quả hồ sơ trên website của bưu điện; ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối, trao đổi dữ liệu với cơ quan hành chính.

Năm 2015, Bưu điện thành phố đã phối hợp với các đơn vị thực hiện dịch vụ phát trả kết quả hồ sơ hành chính công được hơn 500.000 hồ sơ (tăng 259% so với năm 2014) tại 150 điểm tiếp nhận dịch vụ. Các hồ sơ có số lượng lớn phát trả qua dịch vụ là bảo hiểm xã hội, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu./.