Ngày 21/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh ranh giới mở rộng Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được thành lập trên cơ sở nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha theo quyết định số 189/2001/QĐ-TTg ngày 12/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ và được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới về tiêu chí địa chất-địa mạo vào tháng 7/2003.

Ngày 5/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1062 về điều chỉnh ranh giới mở rộng Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Như vậy, đến nay, tổng diện tích Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là 123.326ha, tăng 30.570ha so với diện tích cũ.

Việc điều chỉnh ranh giới, tăng diện tích Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nhằm bảo tồn nguyên vẹn tính đa dạng sinh học và các giá trị ngoại hạng về địa chất, địa mạo mang tính toàn cầu của khối núi đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng; đồng thời góp phần vào chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Toàn bộ Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nằm trong ranh giới hành chính của huyện Bố Trạch và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, diện tích Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ được phân chia thành các phân khu chức năng bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái; phân khu dịch vụ hành chính.

Diện tích vùng lõi nằm trên địa bàn 5 xã của huyện Bố Trạch và 2 xã của huyện Minh Hóa. Tổng diện tích vùng đệm của vườn quốc gia là trên 220.000ha nằm trên địa bàn 13 xã thuộc 3 huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Minh Hóa./.

Võ Thị Dung (TTXVN)