Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình. (Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN)

Ngày 13/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 09 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Công điện nêu rõ thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên khu vực sông Hồng và triển khai hoạt động diễn tập "Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình, ứng phó đảm bảo an toàn hạ du," Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 21 giờ ngày 14/7. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ sẵn sàng mở thêm các cửa xả theo quy định.

Để công tác vận hành được chủ động, đảm bảo an toàn công trình, hạ du và sử dụng hiệu quả nguồn nước. Ban Chỉ đạo yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng lưu, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan. Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

[Đảm bảo an toàn cho người dân khi Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy]

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai các yêu cầu tại văn bản số 76 ngày 29/5/2018 của Ban Chỉ đạo về việc sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ chứa xả lũ, trong đó tập trung bằng mọi biện pháp khẩn trương tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên các sông, ven sông; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn hoặc di chuyển ngay các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thuỷ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản. Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, trạm bơm ven sông, cống, các công trình qua sông và các khu tập trung dân cư ở bão sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng và tần suất đưa tin trên các phương tiện thông tin, nhất là hệ thống phát thanh dọc theo hạ du tuyến sông Hồng tại các phường, xã bị ảnh hưởng về việc xả lũ các hồ chứa; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo vệ lồng bè để triển khai ứng phó giảm thiểu thiệt hại nhất là về thuỷ sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan triển khai thục hiện để đảm bảo an toàn công trình và hạ du khi nhà máy xả lũ và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về xả lũ hồ chứa, công tác điều hành của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh./.