Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước vừa cho biết bằng Di sản tư liệu thế giới (thuộc Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO) cho Mộc bản triều Nguyễn sẽ được trao vào ngày 16/12 tại Hà Nội.

Mộc bản triều Nguyễn (hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV- Đà Lạt, Lâm Đồng) là tư liệu đầu tiên của Việt Nam được công nhận Di sản tư liệu thế giới.

Mộc bản triều Nguyễn gồm 34.618 tấm, là những văn bản chữ Hán-Nôm được khắc ngược trên gỗ để in ra các sách tại Việt Nam vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Tài liệu mộc bản triều Nguyễn được sản sinh chủ yếu trong quá trình hoạt động của Quốc sử quán triều Nguyễn tại Huế.

Mộc bản triều Nguyễn còn bao gồm cả những ván khắc in thu ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) được đưa vào Huế và lưu trữ tại Quốc Tử Giám, dưới thời vua Minh Mạng và Thiệu Trị.

Gỗ dùng làm ván khắc tài liệu mộc bản triều Nguyễn là gỗ thị, gỗ cây nha đồng. Nét chữ khắc trên tài liệu mộc bản rất điêu luyện, tinh xảo và sắc nét. Ðây là những tài liệu có giá trị lớn, phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam thời cận đại.

Năm 2007, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã làm hồ sơ trình UNESCO và đến ngày 31/7/2009, Mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO chính thức đưa vào "Chương trình Ký ức thế giới"./.

(TTXVN/Vietnam+)