Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã diễn ra chiều 11/12.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Dự lễ ký kết có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

Theo chương trình phối hợp, hai bên sẽ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trọng tâm vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;” nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hai bên phối hợp giám sát, kiểm tra việc chấp hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần nâng cao hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực này.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện chương trình phối hợp giám sát thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp.

Việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết giám sát năm 2015 và phối hợp công tác về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 là sự gặp nhau của trách nhiệm chính trị, của tình cảm với người lao động. Bởi, sứ mạng của bảo hiểm xã hội là góp phần làm cho đất nước bình yên và phát triển, Mặt trận cũng vậy. Sứ mạng đó sẽ được thực hiện tốt hơn khi Mặt trận tham gia vận động nhân dân thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, góp phần ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trụ cột an sinh nước nhà, tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế là 74%, trong đó phân nửa là người nghèo và cận nghèo được nhà nước hỗ trợ. Mặt trận có trách nhiệm góp phần cùng các ngành khác phấn đấu vì mục tiêu ít nhất 80% người dân có bảo hiểm y tế vào năm 2020.

Hiện nay, mới có 13% dân số tham gia bảo hiểm xã hội, như vậy còn đến 87% chưa có bảo hiểm xã hội, đồng nghĩa với việc không có lương hưu, thất nghiệp không có trợ cấp, chính vì vậy Mặt trận Tổ quốc phải vào cuộc.

Hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần làm rõ các chỉ tiêu công việc sẽ thực hiện trong năm 2016, Mặt trận Tổ quốc sẽ cùng các tổ chức thành viên hiệp thương vận động nhân dân trên địa bàn nâng từng chỉ số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có mô hình vận động thí điểm tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội ở địa bàn từng phường, xã, vùng đô thị để làm cơ sở cho các năm sau.

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh, hiện nay, mới chỉ có 22,5% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội; còn 25 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế; tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không giảm và diễn ra ở hầu hết các địa phương; tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn xảy ra ở nhiều cơ sở khám, chữa bệnh...

Vì vậy, để có thể thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, ngành Bảo hiểm xã hội rất cần sự chung tay, góp sức vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng với một số bộ, ngành, tổ chức thành viên phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mặc dù đã có những kết quả tích cực nhưng quy mô và phạm vi phối hợp này chưa tương xứng với vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt chưa có cơ chế, nội dung để huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân chấp hành và tham gia đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.