Công ty Môi trường Đô thị Sơn La. (Ảnh: HNX)

Ngày 16/6, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Sơn La sẽ chào bán hơn 3,4 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với 17,6% vốn điều lệ của Công ty sau cổ phần hóa.

Hiện, Công ty Môi trường Đô thị Sơn La hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cung ứng dịch vụ công cộng, bao gồm dịch vụ xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, thoát nước và xử lý rác thải, chăm sóc và duy trì cảnh quan trên địa bàn thành phố và 11 huyện trên toàn tỉnh Sơn La.

Theo Báo cáo tài chính, doanh thu của Công ty trong những năm gần đây có xu hướng tăng trưởng ổn định. Cụ thể, doanh thu (năm 2012 – 2014) lần lượt đạt 30,6 tỷ đồng, 40,9 tỷ đồng và mức 51,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm lần lượt đạt 34 triệu đồng, 129 triệu và 115 triệu đồng.

Theo đại diện Công ty, dự kiến doanh thu giai đoạn (2016 – 2018) đạt tương ứng 67,3 tỷ đồng - 74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 1,1 tỷ đồng - 4,5 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 1,2% - 1,5%.

Tại thời điểm ngày 31/12/2014, tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đạt hơn 196 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ 12,6 triệu cổ phần (tương ứng 64,5% vốn điều lệ của công ty cổ phần) sau khi Công ty bán 3,4 triệu cổ phần ra công chúng và 2,5 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược, 960.700 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động./.