Quốc hội Moldova ngày 14/1 đã phê chuẩn cương lĩnh và thành phần của chính phủ mới do Thủ tướng Vlad Filat đề xuất.

Tham gia nội các mới có các đại diện của các đảng Tự do, Dân chủ Tự do và Dân chủ - các chính đảng đã giành được 59 trong tổng số 101 ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái và đã thành lập liên minh cầm quyền.

Chính phủ mới của Moldova không có sự tham gia của các đại diện Đảng Cộng sản, chính đảng đã chuyển sang phe đối lập với 42 ghế trong Quốc hội. Các nghị sỹ Cộng sản đã chỉ trích cương lĩnh mới của chính phủ và từ chối bỏ phiếu thông qua cương lĩnh này.

Cuộc bầu cử vừa qua trên thực tế không làm thay đổi cán cân lực lượng chính trị của Moldova, vì thế chính phủ nước này cũng không có những biến động lớn - đa số các bộ trưởng cũ vẫn giữ nguyên vị trí.

Trong số những gương mặt mới có Evgeny Karpov - Phó Thủ tướng phụ trách tái hòa nhập và giải quyết vấn đề Evgeny Karpov; Mikhai Moldovanu - Phó Thủ tướng phụ trách chính sách xã hội và các bộ trưởng Nội vụ, Giáo dục, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Y tế, Bưu chính và Công nghệ thông tin.

Cương lĩnh mới của chính phủ có tên "Liên kết châu Âu: tự do, dân chủ, phồn vinh." Theo Thủ tướng Filat, những ưu tiên của nội các là phát triển kinh tế, tăng việc làm, củng cố nhà nước pháp quyền, tăng đầu tư và bãi bỏ thị thực vào Liên minh châu Âu (EU).

Trong chính sách đối ngoại, Chính phủ Moldova dự định phát triển quan hệ đối tác chiến lược với EU, Romania, Ukraine, Mỹ và Liên bang Nga./.