Những con mòng biển cố đuổi theo kẻ thù. (Nguồn: Daily Mail)

Khi đi qua khu vực Alaska (Mỹ), anh David Canales đã chứng kiến cuộc chiến giữa một chú đại bàng đầu trắng và những con mòng biển.

Nhận thấy con đại bàng đầu trắng đang quắp một chú mòng biển, những con mòng biển khác đã đuổi theo và cố gắng làm mọi cách để cứu đồng loại.

Một ​chú mòng biển đã cắn vào lưng con đại bàng nhưng chừng đó chưa đủ để hạ được kẻ thù.

Với sức mạnh cùng tốc độ ​vượt trội, con đại bàng dễ dàng giành phần thắng trong cuộc chiến trên./.

Chú đại bàng bị cắn vào lưng nhưng vẫn không buông tha con mồi. (Nguồn: Daily Mail)