Moody’s danh gia phat hanh noi te va ngoai te ABBANK o muc tich cuc hinh anh 1Giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)

Tổ chức xếp hạng Moody’s vừa công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK), trong đó, bổ sung chỉ số xếp hạng rủi ro đối tác nội – ngoại tệ dài hạn của ABBANK ở mức B1 – mức tích cực trong hệ thống ngân hàng đối với ABBANK.

[Lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt 365 tỷ đồng trong quý 1]

Theo đó, Moody’s đánh giá triển vọng xếp hạng tín nhiệm tiền gửi nội tệ và tổ chức phát hành nội tệ và ngoại tệ của ABBANK ở mức tích cực. Các chỉ số khác của ABBANK được Moody’s đánh giá tương đương với mức năm 2017. Cụ thể, tín nhiệm cơ sở B2; tiền gửi nội tệ B2; tiền gửi ngoại tệ B2; tổ chức phát hành B2; đánh giá rủi ro đối tác B1; xếp hạng rủi ro đối tác nội – ngoại tệ dài hạn B1; triển vọng đối với ABBANK được đánh giá là ổn định.

Đặc biệt, trong báo cáo, ABBANK cũng được công bố xếp hạng rủi ro đối tác nội – ngoại tệ dài hạn (CRR-Counterparty Risk Ratings) ở mức B1. Đây là tiêu chí mới được Moody’s cập nhật trong phương pháp đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với các tổ chức tài chính. CRR là những ý kiến về khả năng của các bên để được cấp hạn mức tín chấp đối với các khoản nợ tài chính không bao gồm các khoản tín dụng và đồng thời phản ánh chi phí tài chính dự kiến trong trường hợp không tiếp cận được các hạn mức đó.

Kết luận báo cáo, Moody’s cho biết, tiếp tục đánh giá cao ABBANK ở những cải thiện trong khả năng sinh lời, tính thanh khoản cao của bảng cân đối và mức độ an toàn vốn trong tốp đầu của ngành.

Với kết quả này, ABBANK tiếp tục nằm trong tốp 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư doanh được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

Moody’s cũng cho biết, có thể nâng xếp hạng tín nhiệm của ABBANK nếu các thước đo về chất lượng tài sản, nguồn vốn và lợi nhuận tiếp tục được cải thiện.

Theo kết luận này, việc ABBANK có thể được nâng xếp hạng tín nhiệm là hoàn toàn có cơ sở. Năm 2018, ABBANK đặt kế hoạch tăng các chỉ tiêu về tài sản và lợi nhuận như: Tổng tài sản đạt 106.000 tỷ đồng, tăng 25%; dư nợ 70.024 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 900 tỷ đồng, tăng 49%; duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Bà Dương Thị Mai Hoa, quyền Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: “Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s ngày càng khẳng định sự an toàn, bền vững và hiệu quả trong hoạt động của ABBANK. Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát các khuyến nghị của Moody’s để đảm bảo tiếp tục phát triển tích cực theo định hướng ngân hàng bán lẻ, an toàn, thân thiện, mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tiện ích.”./.
Thúy Hà (Vietnam+)