Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, Tổ chức định hạng tín nhiệm Quốc tế Moody’s (Moody’s) vừa có những thông tin và đánh giá tích cực về phương án cổ phần hóa của ngân hàng này trong tuần san Triển vọng tín nhiệm toàn cầu.

Moody’s điểm lại thông tin về phương án cổ phần hoá của BIDV theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 30/11/2011. Theo đó, BIDV sẽ bán 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong năm 2012; bán 3% thông qua IPO trong nước trong tháng này và sau đó, bán 1% cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên và 3% cho tổ chức Công đoàn. Như vậy, Chính phủ Việt Nam sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại BIDV từ 100% xuống còn 78% sau khi hoàn tất các giao dịch trên và sẽ tiếp tục giảm xuống mức 65% đến năm 2015. Mức nắm giữ tối đa của các cổ đông chiến lược nước ngoài là 20%.

Moody’s đánh giá những bước đi này là điểm tích cực cho BIDV. Cụ thể, việc cổ phần hóa sẽ góp phần cải thiện nền vốn và an toàn vốn của BIDV, mang lại những thay đổi cơ cấu, cải thiện tính minh bạch về tài chính và quản trị. Đồng thời, việc tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài sẽ giúp BIDV có sự giám sát độc lập, cải thiện quản trị doanh nghiệp, cũng như những hỗ trợ trong quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm.

Những đánh giá tích cực của một trong ba tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu này càng khẳng định bước đi chiến lược đúng đắn, hướng đến những chuẩn mực và thông lệ quốc tế của BIDV./.
Minh Thúy (Vietnam+)