Moody's nang xep hang trien vong cua VIB tu on dinh len tich cuc hinh anh 1Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service vừa đưa ra báo cáo khẳng định giữ nguyên mức xếp hạng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) đồng thời nâng xếp hạng triển vọng tiền gửi nội tệ và phát hành tiền gửi nội tệ và ngoại tệ của VIB từ ổn định lên tích cực.

Theo báo cáo này, VIB tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự đánh giá tích cực của Moody’s đối với những chuyển biến trong môi trường kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng.

Năm 2016, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và vượt 4% so với kế hoạch; tổng tài sản đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015, đạt 116% kế hoạch; tín dụng đạt gần 70.000 tỷ đồng, tăng 25%. Các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 65,6% và 47,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Vừa qua VIB đã tổ chức Đại hội cổ đông và chốt phương án chia cổ tức tương đương 44,6% vốn điều lệ, trong đó dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% và cổ phiếu thưởng 39,6%. Ngân hàng cũng trình Đại hội cổ đông kế hoạch huy động vốn cấp 2 có thời hạn có thể lên đến 10 năm, với khối lượng tối đa 7.000 tỷ đồng nhằm tăng cường hệ số CAR và các chỉ số an toàn khác cho nhu cầu hoạt động kinh doanh./.
Thúy Hà (Vietnam+)