Buổi lễ công bố báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới 2016. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đầu tư vào những trẻ em thiệt thòi nhất có thể mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài cho mỗi quốc gia. Cứ thêm mỗi năm học mà thanh thiếu niên trên toàn đất nước hoàn thành thì trung bình sẽ giúp giảm tỷ lệ nghèo của quốc gia xuống 9% và cứ thêm một năm trẻ được đi học sẽ giúp các em tăng thêm khoảng 10% thu nhập khi trưởng thành. Các giải pháp như hỗ trợ tiền mặt có thể giúp các em được đi học lâu dài hơn, học lên các bậc cao hơn có thể mang lại lợi ích cho cả quốc gia.

Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo công bố Báo cáo thường niên mới nhất “Tình hình Trẻ em Thế giới 2016: Cơ hội công bằng cho mọi trẻ em” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức ngày 5/7 tại Hà Nội.

Báo cáo “Tình hình Trẻ em Thế giới” vẽ nên một bức tranh trung thực về những gì mà các trẻ em nghèo nhất trên thế giới có được nếu các Chính phủ, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế không tăng cường nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của các em.

Tại buổi lễ công bố, ông Youssouf Abdel-Jelil, Đại diện của UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh: “Việc từ chối trao cơ hội công bằng trong cuộc sống cho hàng triệu trẻ em sẽ làm tăng thêm những vòng luẩn quẩn của sự thiệt thòi và bất bình đẳng qua nhiều thế hệ, đe dọa tương lai của cả xã hội. Việt Nam có thể lựa chọn đầu tư ngay bây giờ để mang lại cơ hội công bằng cho mọi trẻ em và để trở thành quốc gia công bằng hơn, hòa nhập hơn cho tất cả mọi người”.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng đã có những bước tiến quan trọng trong việc cứu sống trẻ em, đưa trẻ em tới trường và giảm nghèo. Tại Việt Nam, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 58% vào năm 1993 xuống còn 10% vào năm 2014. Tỷ lệ tử vong trẻ em cũng giảm từ 36 ca trên 1.000 trẻ em sinh sống vào năm 1990 xuống còn 10 ca trên 1.000 trẻ em sinh sống vào năm 2014.

Nhưng cũng theo báo cáo, những bước tiến này là không đồng đều và không công bằng. Dinh dưỡng kém đã làm cho tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em tại các vùng nông thôn Việt Nam cao gấp đôi so với các em cùng trang lứa ở khu vực thành thị. Điều này có thể giải thích nguyên nhân tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở các nhóm dân tộc thiểu số vẫn tiếp tăng lên bất chấp những tiến bộ chung của cả nước. Tỷ lệ tử vong bà mẹ ở miền núi vẫn cao gấp 4 lần so với vùng đồng bằng. Hơn 60% hộ gia đình dân tộc thiểu số không được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Giáo dục có vai trò đặc biệt trong việc xóa bỏ vòng lẩn quẩn của thiệt thòi qua nhiều thế hệ. Tỷ lệ trẻ em chưa từng đi học ở Việt Nam khá cao, đặc biệt là trong một số nhóm dân tộc thiểu số. Gần 1/4 trẻ em người Mông trong độ tuổi đến trường chưa từng đi học hoặc tham gia bất kỳ hình thức giáo dục chính quy nào.

Báo cáo cũng thể hiện quan điểm rằng bất công không phải là điều không thể tránh và xóa bỏ được. Dữ liệu đầy đủ và chính xác hơn về những trẻ em thiệt thòi nhất và đầu tư một cách công bằng hơn, tăng cường sự tham gia của các cộng đồng có thể giúp tạo ra các cơ hội công bằng cho mọi trẻ em./.