Một số sự kiện ấn tượng của ngành khoa học và công nghệ năm 2016

Việt Nam ghi danh trong tốp 1% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới; tổ chức thành công TECHFEST Vietnam… là những sự kiện đậm nét của ngành khoa học và công nghệ trong năm 2016.
Yên Thủy (Vietnam+)