Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tặng bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ngày 12/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành công văn số 1409 gửi 4 Văn phòng Trung ương, các Ban, Bộ, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương về việc không tổ chức tiếp khách và nhận hoa chúc mừng trong dịp 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tập trung ưu tiên cho các hoạt động ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư.

Đây là yêu cầu nhằm quán triệt tinh thần của Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về việc “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao” và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cũng nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua đã quan tâm, phối hợp, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. /.