Kể từ hôm nay, 10/10, khách hàng có giao dịch bằng tiền mặt mua, bán kim loại quý, đá quý từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày phải cung cấp thông tin cá nhân như: họ và tên, nghề nghiệp, chức vụ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu...

Đây là một trong những nội dung quan trọng thuộc Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, Nghị định cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn.

Giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn là giao dịch của khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 3 tháng trở lên với tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Cũng theo Nghị định, tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, casino phải tiến hành các biện pháp nhận biết khách hàng đối với giao dịch tài chính có tổng giá trị từ 60 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Với hoạt động kinh doanh bất động sản, bất kể mức giao dịch là bao nhiêu đều phải cung cấp thông tin. Tổ chức, các nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất động sản phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đối với bên mua, bên bán trong hoạt động môi giới mua, bán bất động sản; đối với chủ sở hữu tài sản trong việc cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản./.