Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 7/5 - 11/5/2012, lãi suất giao dịch bình quân VND kỳ hạn 6 tháng tăng mạnh nhất ở mức 6,41 điểm %.

Tuy nhiên, các kỳ hạn khác như qua đêm, 2 tuần, 3 tuần và 2 tháng lại giảm, mức giảm lần lượt là: 0,09 điểm %, 0,50 điểm %, 0,36 điểm % và 1,05 điểm %/năm.

Kỳ hạn 12 tháng lãi suất giao dịch giữ nguyên ở mức 13%/năm. Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng nhẹ.

Đối với lãi suất giao dịch bình quân bằng USD giảm các kỳ hạn 2 tuần và 6 tháng, mức giảm lần lượt là 0,19 điểm % và 0,80 điểm %/năm. Các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân tăng, các mức tăng từ 0,08 điểm % (kỳ hạn 1 tuần) đến 0,85 điểm %/năm (kỳ hạn 2 tháng). Trong kỳ không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng, 12 tháng và trên 12 tháng.

Cũng trong tuần qua, lãi suất huy động VND ổn định so với cuối tuần trước. Hiện nay, lãi suất tiền gửi phổ biến 2,4-3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 01 tháng, lãi suất tiền gửi phổ biến 3,5-4%/năm; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên là 11,5-12%/năm.

Đối với lãi suất cho vay VND, sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 14/2012/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND xuống mức 15%/năm đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, trong tuần, một số ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND như HSBC giảm 1-2%/năm đối với lãi suất cho vay tiêu dùng; BIDV Campuchia giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực sản xuất – kinh doanh xuống mức 15%/năm, thấp nhất là 13,5%/năm.

Hiện nay, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phổ biến ở mức 13,5-15%/năm, riêng cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân ở mức 12%/năm, cho vay đối với sản xuất kinh doanh khác 14-18%/năm, cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất 16,5-20%/năm.

Còn lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5,5-7,5%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-9%/năm đối với trung và dài hạn./.