Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, do mực nước sông Hồng xuống nhanh nên trong ngày 6/2, các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang tiếp tục xả nước với lưu lượng lớn hơn để phục vụ bơm nước đổ ải cho sản xuất vụ đông xuân năm 2010 ở Đồng bằng Bắc bộ.

Lưu lượng xả tại hồ Hòa Bình dự kiến là 1.482m3/s; hồ Thác Bà 255m3/s; hồ Tuyên Quang 283m3/s. Riêng lưu lượng nước sông Hồng tại Yên Bái vẫn đạt 150m3/s.

Với lưu lượng nước được xả ra từ các hồ thủy điện, mực nước sông Hồng sẽ lại tiết tục được tăng lên, dự kiến đến 13 giờ ngày 7/2 mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt mức 2,20m.

Đây là mức nước đảm bảo để các địa phương hai bên bờ hạ lưu sông Hồng có thể bơm dự trữ nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông xuân.

Ngoài ra, từ ngày 7/2, các hồ thủy điện tiếp tục xả nước đợt 2 để phục vụ sản xuất nông nghiêp nên mực nước sông Hồng nhiều khả năng sẽ được tiếp tục duy trì ở mức trên 2m./.

Hồng Ninh (Vietnam+)