Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định gồm 4 Chương 74 Điều, quy định rõ về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bao lực gia đình.

Trong đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bao lực gia đình, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính: phạt cảnh cáo và phạt tiền.

Về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: Phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân 30.000.000 đồng và tổ chức 60.000.000 đồng; an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân 40.000.000 đồng và tổ chức 80.000.000 đồng; phòng cháy, chữa cháy đối với cá nhân 50.000.000 đồng và tổ chức 100.000.000 đồng.

Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2013./.

(TTXVN)