Ngày 28/9, tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt mừng lễ Sêne-Đôlta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là cán bộ người dân tộc Khmer, gia đình chính sách gương mẫu tiêu biểu, các vị Sư cả, Àcha và những người có uy tín trong cộng đồng người Khmer trong tỉnh.

Ông Thạch Dư, Phó Bí thư Tỉnh ủy đọc thư chúc mừng lễ Sêne-Đôlta năm 2013 của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh gửi toàn thể quý vị sư sãi, đồng bào, cán bộ người Khmer trong tỉnh.

Trong năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào Khmer phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Nhiều nguồn vốn, chương trình của Trung ương và địa phương đã được đầu tư để phát triển vùng đồng bào Khmer; qua đó, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn, nhất là các vùng đồng bào Khmer đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Năm 2013, từ nguồn vốn của Trung ương và ngân sách của tỉnh, Trà Vinh đã đầu tư hơn 314 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho 26.442 hộ Khmer nghèo, khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 223 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 74 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đồng thời, tỉnh cũng đã giải ngân 14,32 tỷ đồng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay để phát triển sản xuất; đầu tư 52,60 tỷ đồng để xây dựng 99 nhà hỏa táng cho các chùa Khmer và 2 cụm dân cư có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Tỉnh Trà Vinh còn thực hiện nhiều chương trình lồng ghép về giáo dục, y tế, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia …, góp phần thúc đẩy nhanh chương trình phát triển toàn diện vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh giai đoạn 2011-2015, theo Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Trà Vinh đã đề ra.

Phấn khởi trước sự quan tâm của các cấp, các ngành đến đời sống của đồng bào Khmer, nhiều chức sắc tôn giáo, cán bộ lão thành cách mạng bày tỏ lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Sư sãi và đồng bào Khmer sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức lao động, học tập để nâng cao đời sống mọi mặt cho gia đình và đóng góp xây dựng cho vùng đồng bào Khmer cũng như tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp.

Dịp này, tỉnh Trà Vinh đã dành nguồn ngân sách gần 600 triệu đồng để tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu là người dân tộc Khmer, các chùa Khmer, hộ đồng bào Khmer đặc biệt khó khăn trong tỉnh được đón lễ Sêne-Đôlta vui tươi, đầm ấm./.